Kuća za novi početak

Tipologija
Rehabilitacija
Godina
2019.
Veličina
1300 m2
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Robert Bodiš
Download
factsheet

Građevina se konceptualno oblikuje kao sklop organično raspoređenih elemenata koji formiraju zajedničku cjelinu. Kontekst okoline određuje organizaciju pojedinačnih elemenata u tip susjedstva, uklapajući se tako u prepoznatljivu i pitomu vizuru niske obiteljske izgradnje. Iskorištena je kosina padine koja pada prema jugozapadu za rahlo i prirodno pozicioniranje manjih arhetipskih oblika kuća s dvostrešnim krovovima, čime je osigurano uklapanje u lokalni kontekst. 

Zgrada se formira oko unutarnjeg dvorišta kroz rahli sklop arhetipskih kuća s dvostrešnim krovom i tako doprinosi dojmu susjedstva i uklapa se u lokalni kontekst.

 

Kuće se raspoređuju oko zajedničkog štićenog dvorišta, te im se osigurava povoljna vizura prema gradu i kvalitetan međuodnos. Baza gospodarskog podruma i prizemlja zgrade terasasto se usjecaju u strmi teren na način da prate slojnice i prirodan pad terena. Svim kućicama osigurana je kvalitetna orijentacija prema jugu i jugozapadu s pogledom na grad.

Sklop se formira usjecanjem baze u teren koja u svom podrumljenom dijelu sadrži sve utilitarne i gospodarske prostore, a u prizemnom dijelu potrebne prostore za dnevne aktivnosti štićenika doma. Time se na platou baze građevine formira unutrašnje dvorište prema kojem su orijentirani svi dnevni i radni prostori doma, a koje služi kao produžetak aktivnosti doma u siguran i zaštićen otvoreni prostor. Oko unutrašnjeg dvorišta pozicionirane su kućice koje sadrže smještajne jedinice. 

U prizemlju se nalaze svi prostori dnevnog boravka, blagovanja i ostalih aktivnosti te su orijentirani prema jugu i unutrašnjem dvorištu. Dnevne prostori blagovanja, boravka i aktivnog odomora se mogu lako povezivati u zajedničke prostore, a mogu se prema potrebi i režimu korištenja i odjeljivati. Također se svojim pozicioniranjem prema štićenom unutrašnjem dvorištu proširuju vanjskim sadržajima kao što su rekreacija, vrtovi, igraonica za djecu u prirodi i vrtna terasa sa stolovima i klupama. Radni prostori s uredima nalaze se u blizini glavnog ulaza te se nadovezuju na radne prostore  individualnog i grupnog tretmana. Smještajne jedinice nalaze se u rahlo raspoređenim kućicama, koje svojim humanim mjerilom i oblikom doprinose dojmu doma.

Slični projekti - Rehabilitacija