Edukacijsko rehabilitacijski dom osoba s invaliditetom

Tipologija
Rehabilitacija
Lokacija
Zagreb
Godina
2008.
Veličina
9000 m2
Investitor
Grad Zagreb
Status
1. nagrada - arh.urb. natječaj 2008., lokacijska dozvola
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Ante Senjanović, Bojana Benić, Anja Mraković, Mladena Ahmetović, Dubravka Perica, Kristina Martinec, Goran Mraović
Download
factsheet

Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem URIHO Zagreb postavila je vrlo dobre temelje za radnu afirmaciju i ostvaruje kvalitetne poslovne rezultate koji su tržišno potvrđeni. Lokacija budućeg kompleksa nalazi se na Kajzerici u Novom Zagrebu, na izduženoj parceli neposredno uz nasip pruge u području intenzivnog razvoja grada i smještaja niza institucija gradskog značaja. Novi kompleks je razdvojen u dva osnovna arhitektonska sklopa s jasno odvojenim funkcijama: horizontalni potez postavljen paralelno uz prugu u pravcu sjever-jug sadrži proizvodne i uredske prostore te na sjevernom kraju završava višenamjenskom sportskom dvoranom, a drugi sklop čini izdvojeni objekt Doma za osobe s invaliditetom.

Dom za osobe sa invaliditetom je organiziran kao spirala koja se kontinuirano uspinje i omata oko unutrašnjeg dvorišta prema kojem su orijentirane i dvostruke komunikacije sastavljene od rampe i galerije sa stubištem. U donjim etažama nalaze se zajednički prostori, a u gornjim sobe za boravak. Kontinuirana spiralna struktura kuće na krovu završava sa prostranom zakošenom terasom.

Glavna karakteristika objekta su horizontalne komunikacije u obliku kontinuirane rampe, čime glavna horizontalna komunikacija postaje i glavna vertikalna komunikacija, te se ukida klasična podjela na katove.

 

Rampa je projektirana na način da omogući neometano kretanje osoba s invaliditetom. Svi sadržaji doma funkcionalno su grupirani, od terapijskih i radnih prostora preko zajedničkih sadržaja do smještajnih jedinica koje završavaju izlaskom na krovne terase. U objektu se osim prostora doma nalaze i prostori udruga s kongresnom dvoranom, koji imaju osiguran zaseban pristup putem vanjskog ophoda – rampe, koji se nastavlja u kontinuirani potez loggia. U podrumu je smještena podzemna garaža namjenjena za smještaj 50 vozila, koja u skladu s konceptom čitavog objekta spiralno pada. U produžetku garaže nalazi se instalacijska etaža za potrebe bazenske tenike.

Jedinstven prostor u Zagrebu:

Na krovu ćemo sagraditi pravu šetnicu!
 

Večernji list

Slični projekti - Rehabilitacija

Kuća za novi početak

| 2019 | 1300m2

Dom socijalne skrbi NP1

| 2018 | 1180m2

Veteranski centar Daruvar

Daruvar | 2015 | 7680m2

Dom za starije Senj

Senj | 2009 | 3870m2