Dom za starije Senj

Tipologija
Rehabilitacija
Lokacija
Senj
Godina
2009.
Veličina
3870 m2
Investitor
Grad Senj
Status
natječajni rad
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Jana Dabac
Download
factsheet

Koncept zakrivljene longitudinalne građevine proizašao je iz veličine i oblika parcele, potrebe zaštite od bure te idealne orijentacije stambenih prostora. Stepenasto penjanje i izbor kamena kao materijala obloge ima u sebi određeni notu fortifikacijskog identiteta koji je jedan od bitnih obilježja urbanog konteksta. Zakrivljena forma doma stvara dvorište na južnoj strani gdje se izmjenjuju zelene površine i parterna obrada formirajući tako ugodan osunčan prostor zaštićen od nepovoljnih utjecaja bure. 

Stupnjevano penjanje kuće omogućuje iskoristivost ravnog krova za potrebe boravka na otvorenom, a istovremeno se otvara prema moru.
 

Sjeverna strana predviđena je za dolazak gostiju i kolni pristup blizu ulaza za prijem stanara. Sjeverni zid je perforirani betonski plašt obložen kamenim pločama na taj način sjeverno orijentirani hodnici i servisne prostorije dobivaju svjetlo dok su istovremeno zaštičeni od bure. Oblikovno je izbor materijala omogućio uklapanje u bliski kontekst stare gradnje obilježene upotrebom kamena. Zajednički prostori smješteni su u prizemlju, ulazni hall smješten je centralno te je ulaz moguć i sa južne i sa sjeverne strane, a sve zajedničke prostorije imaju moguć vanjski pristup sa južnog uređenog dvorišta koje funkcionira kao park doma.

Slični projekti - Rehabilitacija