Dječji vrtić Brezovica

Tipologija
Edukacija
Lokacija
Zagreb
Godina
2020.
Veličina
2137 m2
Investitor
City of Zagreb
Status
4. nagrada - arh.urb. natječaj
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Robert Bodiš, Maja Pijaca, Tiana Pavlić

Novi dječji vrtić predviđen je na neizgrađenom prostoru između naselja Brezovica, Brežnik Brezovički i Hudi Bitek. Arhitektonsko-urbanistički koncept novog dječjeg vrtića istovremeno akceptira zatečeno stanje neizgrađenog ravničarskog prostora i planiranog novoprojektiranog stambenog naselja.

U spomenutom kontekstu razvidan je prostorni potencijal oblikovanja predškolske ustanove koja je u sklopu UPU-a smještena duž njegove istočne međe, neposredno uz glavni kolni i pješački pristup novom naselju.

Kao odgovor na specifičnost konteksta, predlaže se koncept građenja vlastitog mikrokonteksta koji ima potencijal anticipacije različitih budućih prostornih scenarija. ArhitektonskI kompozicija je gotovo autonomna s obzirom na okolinu, te istovremeno usmjerena na optimalnu realizaciju programa dječjeg vrtića i neutralna spram budućih razvojnih i oblikovnih elememenata okoline.

Prostorno funkcionalna koncepcija zasniva se  na racionalno organiziranom tlocrtu uz aktivaciju prostorno funkcionalnih specifičnosti i programskih zahtjeva kroz presjek zgrade. Dio zgrade zajedno s vanjskim obodnim zidovima i igralištima formira svojevrstan prsten kojem je cilj oblikovanjem postići kvalitetno buduće funkcioniranje bez obzira na trenutno nedovoljno poznate utjecaje kontaktne okoline. Pozicija i organizacija zgrade vrtića te oblikovanje terena i hortikulture vanjskih prostora moraju preduhitriti sve potencijalne negativne utjecaje i dati odgovarajuće arhitektonsko rješenje na njih.

Slični projekti - Edukacija

I. gimnazija Osijek

Osijek | 2018 | 7500m2

Dječji vrtić Stenjevec

Zagreb | 2018 | 2200m2

Ekonomska škola Vukovar

Vukovar | 2018 | 7500m2

Škola Supetar

Supetar, Brač | 2018 | 5800m2