Škola Belec

Tipologija
Edukacija
Lokacija
Belec
Godina
2017.
Veličina
1230 m2
Investitor
Osnovna škola Belec
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Rea Vidović
Download
factsheet

Postojeći sklop osnovne škole sastavljen je od više objekata građenih u različitim fazama. Projektom se predviđa rekonstrukcija i dogradnja starijeg dijela škole koji se sastoji od volumena ulaznog prostora škole i PVN-a.

Rekonstrukcijom se u prizmelju predviđa pet učionica i učenički klub te sanitarne prostorije. U učionicama se predviđa i prostor kabineta koji se odjeljuje od učionica ubacivanjem volumena koji u sebi sadrže potrebni namještaj i spremište. Sa južne strane objekta dodan je aneks na pročelje u kojem je smješteno novo evakuacijsko stubište kao i lift.

Dogradnja prvog kata predviđa postavku učionica u kontrinuirani fluidni prostor koji je određen opslužujućim otocima u kojima se nalaze svi prateći sadržaji od ureda i kabineta do spremišta i sanitarija. Novi prostor je definiran i karakterističnim otvorenim krovištem tako da je kontinuitet prostora dodatno naglašen. Ispod sljemena krova u punoj dužini predviđena je galerija na kojoj je smještena knjižnica sa čitaonicom. Zatvoreni otoci dobivaju prirodno svjetlo preko ostakljenih komunikacija ili preko staklenih kupola na stropu prostorija.

Slični projekti - Edukacija

Dječji vrtić Brezovica

Zagreb | 2020 | 2137m2

I. gimnazija Osijek

Osijek | 2018 | 7500m2

Dječji vrtić Stenjevec

Zagreb | 2018 | 2200m2

Ekonomska škola Vukovar

Vukovar | 2018 | 7500m2