Sportska dvorana i gimnazija Rovinj

Tipologija
Sport, Edukacija
Lokacija
Rovinj
Godina
2005.
Veličina
3500 m2
Status
otkup - arh.urb. natječaj
Autori
Mirela Bošnjak, Mirko Buvinić, Maja Furlan Zimmermann, Ivan Galić
Suradnici
Neven Bilić
Download
factsheet

Stara gimnazija je reprezentativna građevina velikih gabarita, ekstrovertirane i samodostatne arhitekture, naizgled gotovo nemoguća za dogradnju. Osnovno projektantsko pitanje postaje način dogradnje. Projektirana ekstenzija škole je izduženih gabarita te zatvara prostor dvorišta između stare i nove zgrade.

Prsten dvije nove komunikacijske vertikale u dograđenom dijelu gimnazije omogućuju vezu škole sa svim novim sadržajima (dvorana, PVN, dvorište). Postojeći princip hodnika u staroj školi koji na jugu izbija na vanjsko pročelje dok se u sjevernim kracima uvlači na suprotnu stranu (dvorište) primjenjen je i u projektu nadogradnje - na taj je način formiran komunikacijski prsten na koji su vezane učionice, te koji se u smjeru sjever-jug otvara prema atriju dok je u smjeru istok-zapad otvoren prema perivoju i školskoj dvorani. 

Prostor sportskog borilišta i školskog dvorišta atrija vezan je preko PVN-a koji im omogućuje niz programskih proširenja. Ekstenzija nove gimnazije je djelomično odignuta na stupove tako da na kontaktu sa starom školom stvara trijem koji vodi u unutrašnje dvorište. Oslobađanje prizemlja u dijelu građevine koja se direktno nastavlja na zgradu stare gimnazije omogućuje nesmetani protok korisnika. Atrijski je karakter zadržan u parteru pomoću prohodne otvorene terase koja koja prati prsten s učionicama na etaži iznad visinska razlika između istočnog i zapadnog prilaza atriju savladana je širokom rampom (stubištem) koja je zbog malog nagiba uređena i opremljena kao dvorišni parter.

Jedan od zadanih elemenata novog sklopa jest igralište na krovu dvorane koje treba biti zaštićeno transparentim laganim materijalom koji naglašava karakter otvorenog prostora koji okružuje. Odabrani materijal jest žičana pocinčana mreža. Ta vrsta materijala je pogodna za zaštitu staklenih površina koje zbog ukopanosti dvorane kreću na sjevernoj strani od samog uredenog terena na više. Uloga mreže jest da na sebe preuzme aktivnu ulogu bilja penjačica u stvaranju žive i promjenjive pojavnosti fasadnih ploha sportske dvorane.

Slični projekti - Sport/Edukacija

Sportska dvorana Račice

Račice, Vodice | 2020 | 2500m2

Dječji vrtić Brezovica

Zagreb | 2020 | 2137m2

Bazen Dubrava

Zagreb | 2019 | 5000m2