Rukometni centar Svetice

Tipologija
Sport
Lokacija
Zagreb
Godina
2005.
Veličina
12800 m2
Investitor
Grad Zagreb
Autori
Ivan Galić, Vanja Ilić
Suradnici
Dražen Banković, Andrea Cvetko, Saša Kalanj
Download
factsheet

Lokacija novog rukometnog centra smještena je u prostoru naglašeno sportsko rekreativnog karaktera s tradicijom gradnje više sportskih objekata okupljenih oko nogomentog stadiona te južno od park šume Maksimir. Uglovna pozicija uz gradske prometnice omogućuje potencijalno kreiranje novog prepoznatljivog markera u prostoru. Predviđena parcela predstavlja zadnji slobodni i urbanistički nedovršeni dio u širem prostoru.

Sadržaj = pojavnost = identitet

 

Novi objekt ima potencijal promjeniti karakter šireg obuhvata prostora oko prometnog križanja, te od pristupnog trga stvoriti centar gravitacije okolnih pješačkih površina. Zahtjevi sportske arene sa velikim brojem mjesta za posjetitelje izravno se materijaliziraju kroz istraživanje problematike gledališta. Tribine, kao specifični element arene, te njihov kosi prijenos sila, uvjetuju kose konstruktivne elemente formirane kao rešetkaste i romboidne konstrukcije, s x-stupovima.

Zahtjevan i specifičan program sportske arene na relativno maloj parceli rješava se grupiranjem otvorenih i zatvorenih prostora u jasne cjeline trga, parka i zgrade. Program bitno određuje tokove kretanja, koji uvjetuju specifične presjeke, konstrukciju, te u konačnici vanjski plašt arene.

Unutarnja organizacija prati dijagramski karakter tlocrta. Glavne prostorne cjeline definirane su konstrukcijom. Krov manjih dvorana postaje natkriveni pristupni trg. Iz toga proizlazi kako sadržaj utječe na pojavnost kuće te uvjetuje njen identitet.  

Konstruktivni sustav rukometne dvorane koncipiran je tako da iskorištava pozitivna svojstva upotrebljenih materijala do maksimuma. Tako su za tlačne elemente zidova korištene betonske rešetke sastavljene uglavnom iz tlačnih štapova (iskorištavanje višestruko veće tlačne čvrstoće betona).

Kao konzolni nosač tribina zamišljena je AB konzola promjenjivog presjeka koja izlazi iz masivnih temelja. Veća otpornost AB konstrukcija kod dinamičkog odnosno cikličkog opterećenja od čeličnih konstrukcija, te za krovnu konstrukciju predviđena je spregnuta konstrukcija čelik-beton u kazetiranoj izvedbi.

Tokovi kretanja proizlaze iz programa. Presjeci proizlaze iz tokova kretanja. Konstrukcija proizlazi iz presjeka. Vanjski plašt  proizlazi iz konstrukcije. Interakcija vanjskog i unutarnjih ploha. 

Slični projekti - Sport

Sportska dvorana Račice

Račice, Vodice | 2020 | 2500m2

Bazen Dubrava

Zagreb | 2019 | 5000m2

Bazen Špansko Oranice

Zagreb | 2018 | 5300m2