Kuća za novi početak

Tipologija
Rehabilitacija
Godina
2019.
Veličina
1300 m2
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Robert Bodiš
Download
factsheet
factsheet[EN]

Građevina se konceptualno oblikuje kao sklop organično raspoređenih elemenata koji formiraju zajedničku cjelinu. Kontekst okoline određuje organizaciju pojedinačnih elemenata u tip susjedstva, uklapajući se tako u prepoznatljivu i pitomu vizuru niske obiteljske izgradnje. Iskorištena je kosina padine koja pada prema jugozapadu za rahlo i prirodno pozicioniranje manjih arhetipskih oblika kuća s dvostrešnim krovovima, čime je osigurano uklapanje u lokalni kontekst. 

Zgrada se formira oko unutarnjeg dvorišta kroz rahli sklop arhetipskih kuća s dvostrešnim krovom i tako doprinosi dojmu susjedstva i uklapa se u lokalni kontekst.

 

Kuće se raspoređuju oko zajedničkog štićenog dvorišta, te im se osigurava povoljna vizura prema gradu i kvalitetan međuodnos. Baza gospodarskog podruma i prizemlja zgrade terasasto se usjecaju u strmi teren na način da prate slojnice i prirodan pad terena. Svim kućicama osigurana je kvalitetna orijentacija prema jugu i jugozapadu s pogledom na grad.

Sklop se formira usjecanjem baze u teren koja u svom podrumljenom dijelu sadrži sve utilitarne i gospodarske prostore, a u prizemnom dijelu potrebne prostore za dnevne aktivnosti štićenika doma. Time se na platou baze građevine formira unutrašnje dvorište prema kojem su orijentirani svi dnevni i radni prostori doma, a koje služi kao produžetak aktivnosti doma u siguran i zaštićen otvoreni prostor. Oko unutrašnjeg dvorišta pozicionirane su kućice koje sadrže smještajne jedinice. 

U prizemlju se nalaze svi prostori dnevnog boravka, blagovanja i ostalih aktivnosti te su orijentirani prema jugu i unutrašnjem dvorištu. Dnevne prostori blagovanja, boravka i aktivnog odomora se mogu lako povezivati u zajedničke prostore, a mogu se prema potrebi i režimu korištenja i odjeljivati. Također se svojim pozicioniranjem prema štićenom unutrašnjem dvorištu proširuju vanjskim sadržajima kao što su rekreacija, vrtovi, igraonica za djecu u prirodi i vrtna terasa sa stolovima i klupama. Radni prostori s uredima nalaze se u blizini glavnog ulaza te se nadovezuju na radne prostore  individualnog i grupnog tretmana. Smještajne jedinice nalaze se u rahlo raspoređenim kućicama, koje svojim humanim mjerilom i oblikom doprinose dojmu doma.

Slični projekti - Rehabilitacija