Edukacijsko rehabilitacijski dom osoba s invaliditetom

Tipologija
Rehabilitacija
Lokacija
Zagreb
Godina
2008.
Veličina
9000 m2
Investitor
Grad Zagreb
Status
1. nagrada - arh.urb. natječaj 2008., lokacijska dozvola
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Ante Senjanović, Bojana Benić, Anja Mraković, Mladena Ahmetović, Dubravka Perica, Kristina Martinec, Goran Mraović
Download
factsheet
factsheet[EN]

Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem URIHO Zagreb postavila je vrlo dobre temelje za radnu afirmaciju i ostvaruje kvalitetne poslovne rezultate koji su tržišno potvrđeni. Lokacija budućeg kompleksa nalazi se na Kajzerici u Novom Zagrebu, na izduženoj parceli neposredno uz nasip pruge u području intenzivnog razvoja grada i smještaja niza institucija gradskog značaja. Novi kompleks je razdvojen u dva osnovna arhitektonska sklopa s jasno odvojenim funkcijama: horizontalni potez postavljen paralelno uz prugu u pravcu sjever-jug sadrži proizvodne i uredske prostore te na sjevernom kraju završava višenamjenskom sportskom dvoranom, a drugi sklop čini izdvojeni objekt Doma za osobe s invaliditetom.

Dom za osobe sa invaliditetom je organiziran kao spirala koja se kontinuirano uspinje i omata oko unutrašnjeg dvorišta prema kojem su orijentirane i dvostruke komunikacije sastavljene od rampe i galerije sa stubištem. U donjim etažama nalaze se zajednički prostori, a u gornjim sobe za boravak. Kontinuirana spiralna struktura kuće na krovu završava sa prostranom zakošenom terasom.

Glavna karakteristika objekta su horizontalne komunikacije u obliku kontinuirane rampe, čime glavna horizontalna komunikacija postaje i glavna vertikalna komunikacija, te se ukida klasična podjela na katove.

 

Rampa je projektirana na način da omogući neometano kretanje osoba s invaliditetom. Svi sadržaji doma funkcionalno su grupirani, od terapijskih i radnih prostora preko zajedničkih sadržaja do smještajnih jedinica koje završavaju izlaskom na krovne terase. U objektu se osim prostora doma nalaze i prostori udruga s kongresnom dvoranom, koji imaju osiguran zaseban pristup putem vanjskog ophoda – rampe, koji se nastavlja u kontinuirani potez loggia. U podrumu je smještena podzemna garaža namjenjena za smještaj 50 vozila, koja u skladu s konceptom čitavog objekta spiralno pada. U produžetku garaže nalazi se instalacijska etaža za potrebe bazenske tenike.

Jedinstven prostor u Zagrebu:

Na krovu ćemo sagraditi pravu šetnicu!
 

Večernji list

Slični projekti - Rehabilitacija

Kuća za novi početak

| 2019 | 1300m2

Dom socijalne skrbi NP1

| 2018 | 1180m2

Veteranski centar Daruvar

Daruvar | 2015 | 7680m2

Dom za starije Senj

Senj | 2009 | 3870m2