Kuća GM

Tipologija
Stanovanje
Lokacija
Zagreb
Godina
2013.
Veličina
790 m2
Investitor
privatni
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Ante Senjanović, Mladena Ahmetović, Marina Brletić, Marija Beg
Download
factsheet
factsheet[EN]

Kuća GM smještena je u suburbanom zapadnom dijelu Zagreba, u okolini pretežito individualne stambene izgradnje. Lokacija se nalazi na kosom terenu, omeđena ulicom s dvije duže strane pracele i prilazima na dvije različite  visinske razine. Specifičnosti lokacije određuju organizaciju i oblikovanje zgrade, te je iz tog razloga presjek formiran u poluetažama, a kuća u potpunosti prati prirodni pad terena. U cilju usklađivanja s okolnom izgradnjom obiteljskih kuća, ukupni veliki volumen usitnjen je na sedam manjih jedinica.

Preklapanjem pojedinih volumena stvoreni su poprečni natkriveni procjepi u kojima su pješačka povezivanja i ulazi u stanove. Jedinice tvore niz naglašen izmjenom punih i praznih prostora.

Jedinice tvore niz naglašen izmjenom punih i praznih prostora. Svaka jedinica sadrži jedan stan na dvije ili tri etaže sa zasebnim ulazom izravno iz vanjskog prostora, kao i velike ostakljene površine prema ulicama na sjevernoj i južnoj strani čime je ostvarena poprečna transparentnost zgrade i dodatni dojam rasterećenosti mase ukupnog volumena. Pročelja kuće su zakošena te se oblikovno nastavljaju na kosi krov na način da s njim čine oblikovni kontinuitet i povezanost.

Razlaganjem volumena na manje međusobno povezane jedinice, objedinjuju se prednosti kolektivnog i individualnog stanovanja.
 

Unutarašnjost prati logiku kosih stranica pročelja, te koristi taj koncept kako bi se i u interijeru pojačala međusobna veza  prostorija na poluetažama. Ta karakteristika i veća visina pojedinih prostorija omogućuju da se prostor većih stanova može sagledavati kroz više etaža.

Slični projekti - Stanovanje

Zgrada Grmoščica

Zagreb | 2020 | 710m2

Stan MM

Zagreb | 2016 | 65m2

Heinzelova

Zagreb | 2013 | 7420m2

H2

Zagreb | 2012 | 15545m2