Obalni pojas Baške

Tipologija
Turizam, Javni prostor
Lokacija
Baška, Krk
Godina
2015.
Veličina
33500 m2
Investitor
Općina Baška
Status
2. nagrada - arh.urb. natječaj
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Rea Vidović, Robert Bodiš, Vilijam Petrović, Darija Turina, Goran Denk, Ana Osrečak
Download
factsheet

Prostor obuhvata nalazi se unutar povijesne jezgre Baške. Rad predlaže fazno uređenje obalnog pojasa naselja Baška, a s obzirom na područje obuhvata i faznost realizacije projekta izdvajaju se slijedeće cjeline: Ulica Palada, Park Marjan, kupalište Palada i obalni dio lučkog područja luke Baška.

Urbanistički koncept Palade prati linijsku slojevitost gradske matrice i duž obalne linije formira javnu kolno-pješačku površinu odvojenu od građevina pojasom zelenih otoka stvarajući proširenja i karakteristične mikroambijente koji mogu prihvatiti različite namjene, potrebe i funkcije, ovisno o zahtjevima i trenutku.

Za park Marjan projektom se predviđa unaprijeđenje komunikacijskih elemenata, pristupačnosti i povezanosti parka, Palade i Zvonimirove ulice, što se postiže preoblikovanjem postojeće kosine u nizove kaskada s niskim potpornim zidićima koji prate postojeće slojnice.

Konceptualno se plaža od zapada prema istoku formira po tematski određenim namjenama i dijeli na sportsko-rekreacijski dio, plažu za osobe smanjene pokretljivosti, obiteljsku plažu, plažu za sportove na vodi te plažu za kućne ljubimce.

Obala u luci se nadovezuje se na prometne, pješačke i kolne površine Palade, predviđa se plutajuća pozornica kao ploveća atrakcija u okviru zaštićenog akvatorija luke za priredbe, koncerte, izložbe, umjetničke instalacije i performanse ili pak bazen na otvorenom.

Rezultati natječaja za obalni pojas naselja Baška

2. nagrada za NOP Studio

 

Društvo arhitekata Zagreba

Projektom se težilo maksimalizirati mogućnost korištenja prostora za javne, društvene i zabavne aktivnosti, ali uz obavezno valoriziranje i artikulaciju ambijenata i kulturno-povijesnih datosti. Natječajni rad za uređenje obale Baške prikazuje na koji način se turizam koristi u funkciji razvoja manjih sredina na Jadranskoj obali poput Baške.

Upravo razvoj turizma postaje motor razvoja komunalne infrastrukture i javnog prostora.

 

Buduća ulaganja, uređenje i održavanje obale moguće je samo kroz održiv pristup u razvoju turizma u manjim mjestima na obali.

Iako projektiran integralno, projekt predviđa više cjelina – fragmenata koji omogućuju faznu izvedbu. Tako se projektiraju pojedini punktovi koje je moguće pojedinačno realizirati bez da se ugrozi realizacija cjeline. Istovremeno fragmentiranost omogućuje očuvanje autentičnosti ambijenta manjeg obalnog mjesta.

Slični projekti - Turizam/Javni prostor

Kuća za odmor Barat

Barat, Kanfanar | 2022 | 300m2

ELEN leaf punionica

Zagreb | 2016 | 50m2