Mullerov brijeg

Tipologija
Urbanizam, Stanovanje
Lokacija
Zagreb
Godina
2010.
Veličina
281000 m2
Investitor
Miler centar d.d.
Status
otkup - arh.urb. natječaj
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Mladena Ahmetović, Dubravka Perica, Marina Brletić, Darija Turina
Download
factsheet

Kao polazište je uzeta topografija i maksimalna mogućnost korištenja pada terena za osunčanje i vizura. Ulica sa minimalnim nagibom prate slojnice terena. 

Postizanje velike programske gustoće uz zadržavanje svih bitnih uvjeta za kvalitetno stanovanje omogućeno je kombinacijom individualnog i kolektivnog – istražuju se stambene tipologija kao kombinacija elemenata individualne i kolektivne gradnje. 

Koncept zelenih prstiju – zaštitno i parkovno zelenilo ulazi duboko među stambene nizove, te se veže na postojeću šumu na istočnom rubu obuhvata. Zelena potkova – novi gradski park obrubljuje zonu M2 i služi kao tampon zona između dviju namjena.

Obrazovne ustanove pozicionirane su u mirnom, ravnom, povišenom dijelu obuhvata u neposrednoj blizini stambene zone i velikih parkovnih površina, te sportsko rekreacijske zone. Predlaže se očuvanje ostataka autohtonog zelenila u funkciji parkovnog i zaštitnog zelenila. 

Novi poslovno-stambeni kompleks sa lokalima i javnim pješačkim površinama u prizemlju stvara novi gradski poslovni centar koji je dobro pozicioniran pored jakog terminala gradskog prevoza i sa blizinom glavne gradske prometnice –Ilice. 

Stambene ulice se granaju od glavne sabirne ulice, te se lako mogu formirati u različitim vremenskim fazama čime se omogućuje etapnost izgradnje. Glavne zone su odvojene zelenim površinama. Zona M2 kontaktno ima postojeću infrastrukturu i pristupe, te se može staviti u funkciju uz najmanje terenske i infrastrukturne radove.

Slični projekti - Urbanizam/Stanovanje

Kuća za odmor Lugarski Breg

Lugarski Breg, Dubravica | 2023 | 300m2

Market Centar - stambeno-poslovna zgrada

Zaprešić, Tržna ulica | 2023 | 4200m2

Projekt 6V

Zagreb, Šestinski vijenac | 2022 | 1200m2

Kuća za odmor Barat

Barat, Kanfanar | 2022 | 300m2