FOI Fakultet organizacije i informatike + Hotel

Tipologija
Edukacija, Smještaj
Lokacija
Varaždin
Godina
2013.
Veličina
9700 m2
Investitor
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Status
natječajni rad
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Goran Mraović, Kristina Martinec, Tamara Barišić, Mladena Ahmetović, Aida Botonić
Download
factsheet

FOI je lociran na iznimno vijednoj lokaciji koja se nalazi na samom rubu povijesne jezgre Varaždina. Postojeći objekt vile Oršić, novi hotel i nova zgrada FOI-a, čine jedinstvenu urbanističku kompoziciju. Segmentacija zgrade u više povezanih volumena pridonosi uklapanju u okolnu gradsku strukturu s prevladavajućom nepravilnom, fragmentiranom morfologijom manjih volumena.

Građevina je smještena na sjeverni dio pacele, orijentirana je istok-zapad, a visina objekta je minimalna s obzirom na program. Longitudinalost zgrade fakulteta koristi racionalni koridorski sustav nizanja prostora i funkcionalnih grupa te njihovo preklapanje na mjestima gdje se programski predviđaju specifične unutarnje veze.

Važnost energetske učinkovitosti uvjetovala je zgradu koja maksimalno hvata južnu kvalitetnu orijentaciju. Velika važnost pridavala se mogućnostima vanjskog korištenja i omogućavanju neovisnog pristupa velikoj predavaonici i knjižnici na katu.

Novi hotel i fakultet dijele iste identitetske poveznice - kosi krov i slobodno položen uzorak tlocrtnih otisaka manjih gabarita

 

Pješačke površine povezuju se sa prilaznim trgom hotela i gradskim okolnim pješačkim stazama. Sjeverno položeni objekt koristi prednosti konteksta na način da se predviđa kvalitetna iskoristivost pješačkih površina pristupnog trga i parka na južnoj strani obuhvata.

Slični projekti - Edukacija/Smještaj

Dječji vrtić Brezovica

Zagreb | 2020 | 2137m2

I. gimnazija Osijek

Osijek | 2018 | 7500m2

Dječji vrtić Stenjevec

Zagreb | 2018 | 2200m2

Ekonomska škola Vukovar

Vukovar | 2018 | 7500m2