I. gimnazija Osijek

Tipologija
Edukacija
Lokacija
Osijek
Godina
2018.
Veličina
7500 m2
Investitor
Grad Osijek
Status
2. nagrada - arh.urb. natječaj
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Boris Vidaković, Robert Bodiš, Hrvoje Končar, Iva Erak
Download
factsheet

Nova zgrada osječke I. gimnazije planirana je na spoju povijesnog starog grada i stambenog suburbija kojim dominira pojedinačna stambena izgradnja. Osim što se nalazi na granici dva dijela grada (u smjeru istok – zapad) predložena lokacija se nalazi i na spoju urbaniziranog teritorija grada sa prirodnim pejzažem (u smjeru sjever – jug) određenim rijekom Dravom i šumom. Ovakve granične uvjete naglašava i topografija terena koja se spušta za preko šest metara visine, od povišenog terena grada prema nizini rijeke. 

Zadana parcela je određena karakterističnim rubnim stanjem sa više aspekata koji simultano stvaraju posve različite uvjete, potrebe ili mogućnosti. Upravo takvo uvjetovanje stvara gotovo paradoksalan kontekst koji je u isto vrijeme pun mogućnosti i ograničenja.

Ideja je naglašavanje osi dvorca, tako da se objekt gimnazije postavlja na istu os u praktično istom gabaritu- širini dvorca. Ovakvom dispozicijom i proporcioniranjem objekta gimnazije uspostavlja se kontura prostora - trga - koji prelazi cestu i povezuje dva objekta. Nastavak ove akse prolazi kroz objekt gimnazije, kroz veliki trijem u prizemlju nastavlja se unutarnji školski trg koji se kaskadno penje i otvara vidicima prema rijeci Dravi.

Rezultati natječaja za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje I. gimnazije u Osijeku

2. nagrada za NOP Studio 

pogledaj.to

Osim pruduženja akse preko trga, predviđen je i kaskadni natkriveni trijem sa zapadne strane i stubište sa istočne, koji vode sa pristupnog trga prema sportskim terenima škole. Parter i prizemlje objekta gimnazije nude cijeli spektar javnih i polujavnih prostora poput predtrga, unutarnjeg trga, trijema, natkrivenih kaskada i stubišta, kao i parkovnih ili sportskih površina.

Između dva objekta uspostavlja se prostorno polje koje bi trebalo postati prostor susreta i socijalizacije. 

 

Objekt gimnazije i sportske dvorane projektiran je integralno, tako da se unutar jednog volumena nalaze svi traženi sadržaji za školu i dvoranu. Volumen je prošupljen javnim prostorima trga, trijema i kaskada. Unutarnji i vanjski prostori škole projektirani su za nehijarhijsko i demokratično korištenje prostora te tako omogućuju različite scenarije korištenja i režime nastave.

Slični projekti - Edukacija

Dječji vrtić Brezovica

Zagreb | 2020 | 2137m2

Dječji vrtić Stenjevec

Zagreb | 2018 | 2200m2

Ekonomska škola Vukovar

Vukovar | 2018 | 7500m2

Škola Supetar

Supetar, Brač | 2018 | 5800m2