Centar Podgore

Tipologija
Javni prostor, Turizam
Lokacija
Podgora
Godina
2012.
Veličina
12500 m2
Investitor
Općina Podgora
Status
natječajni rad
Autori
Ivan Galić
Download
factsheet

U kontekstu malog mediteranskog mjesta sa urbaniziranom i živom frontom fasada prema moru tretman uslužnih i ugostiteljskih sadržaja nije uređen na jedinstven način a neuređeni plato uz obalu ima velik potencijal za novi fokus mjesta. Parterno uređenje pješačkih površina sa jedinstvenim materijalom popločenja doprinosi dojmu cjelovitosti i jedinstvenosti novouređenih površina. 

Novoplanirana gradnja u zoni A koristi oblikovne izvore u postojećoj tipologiji manjih nepravilnih objekata. Nova građevina želi pomiriti potrebe nove izgradnje sa kontekstom mediteranske sredine. Prostor osim zatvorenih prostora otvara čitav niz vanjskih pješačkih ploha na krovu prizemlja. 

Građevina je propusna za veze koje se odvijaju nesmetano u ravnini prizemlja i preko krova građevine. Velika je fleksibilnost u samom sadržaju i veličini pojedinih dijelova koji se mogu mjenjati i prilagođavati ovisno o stvarnim potrebama budućih korisnika.

Novoformirani park prati oblikovno tlocrtne elemente nove građevine i na taj način sa njom čini jedinstvenu cjelinu. Otoci zelenila po perimetru imaju smještene denivelirane elemente tako da svojom duljinom i površinom čine prostore pogodne za sjedenje, ležanje ili igru. 

Marina otvorenog tipa pridonosi povećanju pješačkih površina i živosti zadanog obuhvata. Nova građevina u zoni C naslanja se na postojeću gradnju i jednostavnim oblikovnim elementima čini vezu između nove i stare gradnje. Riječ je o interpolaciji koja prati visinom vijenca i krovom postojeći objekt, te istovremeno radi pripremu za buduću gradnju sa druge strane.

Slični projekti - Javni prostor/Turizam

Kuća za odmor Barat

Barat, Kanfanar | 2022 | 300m2

ELEN leaf punionica

Zagreb | 2016 | 50m2