Prostor središta Trešnjevke

Tipologija
Hibridno
Lokacija
Zagreb
Godina
2020.
Veličina
23800 m2
Investitor
City of Zagreb
Status
5. nagrada - urb.arh. natječaj
Autori
Ivan Galić
Suradnici
Dario Urban, Robert Bodiš, Karla Pribalić

Arhitektonsko-urbanističko rješenje prostora središta Trešnjevke istovremeno akceptira glavne prostorno-povijesne odrednice predmetnog obuhvata i ostvaruje artikulaciju raznorodnih prostornih utjecaja. Artikulacija ovog prostora uključuje optimizaciju prostora kroz organizaciju i uvođenje ujednačene, ali fleksibilne urbanističke geometrije kojoj je cilj fiksirati obuhvat u zajedničku i prepoznatljivu gradsku cjelinu s potencijalom gradskog centra. Koncept je zasnovan na suvremenim načelima modularnosti i fleksibilnosti kojima se u oblikovanje javnog gradskog prostora uvode načela organizacije, reda i ekonomičnosti. Kombinacija trakasto postavljenog rastera služi kao matrica za ispunjavanje različitih zahtjeva: od racionalno-utilitarnog do slobodnog i razigranog.

Osovina zgrade tržnice postavljene na mjestu postojeće tržnice definira kontekst i urbanističku matricu oblikovanja koja se pretače na vanjske prostore s kojima je u neposrednom kontaktu. Prostor istočno od tržnice organiziran je kao otvoreni trg, a relativno veću površinu trga svodi se na humanije mjerilo uvođenjem urbanog rastera, podjelom u zone različitog karaktera i uslojavanjem režima korištenja. Zona neposredno uz tržnicu funkcionira kao meki prijelazni međuprostor između gradskog trga i prostora tržnice na kojeg se nadovezuje, a koristi se povremeno za sajmove na otvorenom i druga događanja. Centralni otvoreniji dio trga predviđa mogućnost formiranja pozornice na otvorenom, javna okupljanja i izložbe na otvorenom. Zapadno od tržnice formira se također niz vanjskih prostora koji funkcioniraju kao unutrašnje urbano dvorište, pitomo oblikovane parterne površine u kojima se izmijenjuju zelene površine i prostori za igru i druženje.

Zgrada tržnice je ishodište urbanističke matrice i začetak rastera koji je u žarištu usitnjen te se potom širi u parteru prostora u većim valnim duljinama. Koncept zgrade je modularan, fleksibilan, otvoreno/zatvoren objekt koji predstavlja suvremenu nadogradnju i interpretaciju arhetipa prostora trga i tržnice – agore za suvremeno digitalno doba. Održivost, ne samo energetska, već i socijalna, u vidu brze mogućnosti transformacije i usvajanja novih i nepredviđenih sadržaja, namjena i zbivanja, važna je sastavnica koncepta. Zgrada je istovremeno i otvorena i zatvorena po potrebi, sadrži vertikalne i horizontale vektore kretanja, unutrašnji prostori vrlo lako i po potrebi rekombinacijom modula prelaze iz manjeg u veće mjerilo. Suvremeni život građana preklapa puko utilitarne potrebe nabavke namirnica s različitim oblicima mogućnosti provođenja slobodnog vremena te konzumiranja raznorodnih sadržaja. Utjecaji i mogućnosti se preklapaju, uslojavaju i množe, te moraju imati prostor koji može udomiti takvu paradigmu života.

Slični projekti - Hibridno

Obrtnički centar Kajzerica

Zagreb | 2013 | 39000m2

H2

Zagreb | 2012 | 15545m2

Toranj Strojarska

Zagreb | 2011 | 10500m2