Crkva Rijeka

Tipologija
Religija
Lokacija
Rijeka
Godina
2012.
Veličina
4000 m2
Investitor
Grad Rijeka i Riječka nadbiskupija
Status
natječajni rad
Autori
Ivan Galić, Ana Martinović
Suradnici
Goran Mraović, Marina Brletić
Download
factsheet

Novi sakralni i društveno-kulturni centar objedinjuje postojeći rekonstruirani objekt Hrvatskog doma i novog objekta crkve Svete Ane. Osim programskog objedinjavanja projektom se pokušao integrirati novi arhitektonski sklop sa postojećim kompleksnim terenom te istovremeno očuvati veliki broj postojećih pješačkih puteva.

Zatečeni teren se koristi kao podloga koja se dijeli u pravilne geometrijske trake, a cijeli kompleks se tretira kao umjetna topografija. Takvim pristupom nestaje razlika između terena i arhitekture, nastaju zelene površine oko objekta te se ujedno svladavaju visinske razlike kako bi se očuvali pješački putevi. 

Projektirane trake svojom slobodnom geometrijom formiraju nove prostore i nadsvođuju postojeće. Pojavnost i identitet crkve proizlaze iz prostora koje trake stvaraju svojim izdizanjem od terena različite visinske podjele. Istovremeno, različiti presjeci glavnog broda formiraju ambijentalne kvalitete sakralnog prostora, a izmicanjem pojedinih ploha u presjeku rješava se i osvjetljenje crkve.

Prostor ispred crkve uređen je kao ulazni trg koji koristi kotu postojećeg terena za formiranje prostora visinski odvojenog od prometnice, ali se sa nizom malih denivelacija spušta prema cesti od koje dolazi i glavnina korisnika doma i crkve.

Slični projekti - Religija

Crkva Špansko Oranice

Zagreb | 2008 | 3000m2