Spomenik domovini

Zagreb | 2016 | 1200m2

Centar Podgore

Podgora | 2012 | 12500m2

ELEN leaf punionica

Zagreb | 2016 | 50m2

Park Oranice

Zagreb | 2009 | 6551m2